A lenda é unha forma narrativa simple e o seu elemento predominante é o poético, o irreal ou sobrenatural. 

Pode estar escrita en prosa ou en verso; de igual modo os personaxes aos que se refire poden ser tanto históricos coma ficticios, pero os feitos mesmos carecen dunha historia verdadeira. A lenda tivo as súas orixes e grande auxe na antiga Grecia, principalmente a través da mitoloxía. Xa dende entón o xénero era de marcado contido relixioso.

As súas principais características son:

1.- Texto narrativo breve con forma simple.

2.- Están en moitas localidades onde circulan relatos e adóitanos recoller escritores que investigan en tradicións anteriores.

3.- Os lugares ou sucesos que contan son acontecementos que xa sucederon e os espazos polo xeral son lugares naturais que teñen algún fenómeno que xa existe (un monumento histórico, unha montaña, a forma dunha praia, unha lagoa, unha árbore, etc.)

ESCRIBIMOS LENDAS CON STORYBIRD  / Por parellas, ou de xeito individual, debedes elixir unha lenda galega * biblioteca [Lendas galegas de tradicion oral] ou no seguinte enlace de Galicia Encantada.  Unha vez elixida, deberedes resumila e ilustrala empregando a ferramenta dixital de Storybird.

 

 

Advertisements