UD 8.- O RELEVO DE ESPAÑA E DE GALICIA

XOGO DE XEOGRAFÍA: ubica no mapa os diferentes relevos da xeografía española.

MAPA CONCEPTUAL(en español) moi clariño.

UN INTERACTIVO DE ESPAÑA PARA PRACTICAR

 A COSTA

 

 

Advertisements